Om oss

Cupens syfte och mål:


 • Vi vill arrangera en årlig ungdomsturnering/cup i Örebro där fokus ligger på minnesvärda upplevelser för deltagarna.
 • Att erbjuda en helhetsupplevelse med mycket nöje och som gör att deltagarna vill komma tillbaka.
 • Möjliggöra att barn och ungdomar ska ha något roligt att se fram emot under sitt sommarlov.
 • upplevas som en av Sveriges mest omtyckta ungdomsturnering och ha ett gott anseende.


Cupens vision:


 • Att vara mötesplats för alla deltagare oavsett kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund.
 • Att vara en turnering som främjar utveckling av fotbollen i dess närområde.
 • Att sträva efter en jämn fördelning mellan deltagande flick- och pojklag.
 • Att vara en fotbollsturnering/cup som arrangeras i Örebro och av Örebro Syrianska IF Ungdom.
 • Cupen skall bidra till att stärka Örebro stad varumärke.


Cupens värdegrund:


 • delar Örebro Syrianska IF Ungdoms värdegrund och stå därför för gemenskap, hjärta och familjär.
 • Utgår från alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnisk bakgrund.
 • att verka för Fair Play.
 • ställer sig bakom IQ, en folkrörelse för smartare syn på alkohol (www.iq.se).
 • har en nolltolerans mot bl.a. sexuella trakasserier.

// Örebro Syrianska IF Ungdom

Kommentarer

Ullmax Hälls Diskteknik ElfirmanAB Ballonglandet GB Glass